Information om hur vi hanterar Corona-situationen
ROT-AVDRAG

Nu i Coronatider måste vi alla ta vårt samhällsansvar, och som företag har vi också ett extra ansvar för våra kunder och medarbetare. Likt alltid ser vi fram att hjälpa er och arbetar därför efter rutinerna nämnda nedan.

Vi i Måleriteamet har vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder. Vi stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, vi åker inte kollektivt varken privat eller i jobbet, vår interna kommunikation sker digitalt och vi följer givetvis noggrant alla anvisningar vad gäller strikt handhygien och annat (vi är lika trevliga som alltid, men på lite avstånd).

Vi planerar arbetet tillsammans med dig så att det känns tryggt. När det gäller att ge offert för arbeten hemma hos privatkunder, kan vi få tillräckligt med information genom bilder eller videomöte. Självklart gör vi också hembesök om ni föredrar det, och då med tidigare nämna försiktighetsåtgärder.

På samma sätt som vi har höga krav på oss själva, har vi höga krav på våra kunder - om du skulle var minsta sjuk för vi en dialog om hur vi skjuter upp arbetet till det passar er bättre.

Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar kring detta!


Vänliga hälsningar
Daniel Larsson
VD Måleriteamet Stockholm AB