Vi ser fram emot att hjälpa dig även under dessa Corona-tider. Läs här vad vi har infört för försiktighetsåtgärder så du ska kunna känna dig trygg

Läs mer här

Våra policys

För oss är det viktigt att kunna bidra till en positiva samhällsutveckling, vare sig det gäller vår påverkan på miljön, anställda och kunders hälsa. Här nedan kan du se hur vi idag arbetar med dessa punkter:

Miljöpolicy
Som måleriföretag har vi ett stort ansvar för miljö och hälsa. Därför har vi tagit följande åttaganden:

 • Inköp av bränsleeffektiva bilar och effektivisering av våra körvägar
 • Användning av miljövänliga produkter med så liten miljöpåverkan.
 • Återvinning och källsortering av avfall och restprodukter
 • Miljötänk i samtliga inköp till verksamheten samt minimal användning av papper i vårt administrativa arbete

Hälsopolicy
Hälsopolicy avser hur vi arbetar med produkter och material som har minimal påverkan på hälsa.

 • Vi använder moderna produkter och material anpassade för användning nära människan.
 • För att minimera slipdamm använder vi dammsugare med effektiva filter för att minimera damm.
 • Vi jobbar efter miljöledningssystemet för att ständigt ligga i framkant inom området.

Kvalitetspolicy
Vårt kvalitetssystem är utformat för att alltid garantera högsta kvalitet - både i arbete, kommunikation och uppföljning.

 • Lyhördhet i varje offert för att eliminera diskrepans mellan beställare och utförare
 • Minska led mellan beställare och hantverkare samt tid mellan offert och projektstart
 • Vi använder enbart kvalitetsprodukter som säkerhetställer hög kvalitet
 • Vi har branschens tuffaste rekryteringsprocess för att anställa dem absolut bästa hantverkarna
 • Digitala verktyg som underlättar projektledning samt kommunikation